Milan Wenit

Kierownik do spraw marketingu exportu oraz rekrutacji w Czechach i Słowacji
Tel.: +48 509 397 316,  +421 911 835 343
E-mail: weh@weh.sk